pamuk şeker aromali süt

Dilara, 18, Istanbul.
English Language and Literature.

winchestergill:

kivisever:

atarlipiyanist:

 

Her gördüğümde gülerim,affetmem

Ya asdfghjk

(Source: freekahzoid, via downeyister)

Charles Bukowski  (via buyubozuldu)

(Source: bunebicimhikayeboyle, via biryumakmutsuzluk)

Bir odanın kapısını kapatıp yalnız kalmak, her zaman hayatımın en güzel şeylerinden biri olmuştur.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter